Аgaç blok toplumy 125 bölekli. Çagalar üçin oýun.

Аgaç blok toplumy 125 bölekli. Çagalar üçin oýun.
-10 %

Baha:

162 TMT180 TMT

Öndüriji kody: KK6070

Brend: KÖK KIDS

Harydyň düşündirişi:

Çagalar bu önüm bilen hyýallarynyň çägini basyp, islän zadyny etmäge synanyşarlar. Her bir çaga çyzmagy halaýar, bu önüm agaçdan ýasalan bölejikler bilen boýalýar we hyýallaryny açýar. Şeýlelik bilen çagalar psihomotor, aň-düşünje pikiri, seljeriş ukyplary we hyýal endikleri ýaly el we myşsa endiklerini ösdürmmäge kömek eder. Reňkli görnüşi bilen çagalaryň ünsüni özüne çeker. 3 ýaşdan uly çagalar üçin niýetlenen. 100% agaçdan ýasalan we saglyga zyýansyz. Ölçegi: 23.5х20х5.5 cm

Maslahat berilýän harytlar