Nagyşly şekiller bilen döredijilik magnit oýuny

Nagyşly şekiller bilen döredijilik magnit oýuny
-10 %

Baha:

585 TMT650 TMT

Öndüriji kody: KK6060

Brend: Kök kids

Harydyň düşündirişi:

Çagalar hyýallaryny magnit şekilleri bilen birleşdirip reňkli şekiller emele getirip bilerler. Nädip oýnamaly? Dürli reňkde we kynçylykda 25 sany iki taraplaýyn meseleli kartlara serediň we magnit tagtamyzda reňkli şekiller dörediň.

Maslahat berilýän harytlar