IQ club çagalar üçin şekilleri öwredýän oýun

IQ club çagalar üçin şekilleri öwredýän oýun
-10 %

Baha:

360 TMT400 TMT

Öndüriji kody: KK6035

Brend: KÖK KIDS

Harydyň düşündirişi:

Çagalar tegelek, üçburç we dörtburç şekiller bilen tanyşýar. Obýektlaryň şekillerini kesgitlemegi öwrenýär we olary bir ýere jemläp başlaýar. Gutyda 20х20 сm 6 kart bar. Her kartyň öz eselesi bar we çaganyň aňsatlyk bilen birleşdirip biljegi üçburç, tegelek we dörtburç görnüşdäki şekiller bar.

Maslahat berilýän harytlar