Çagalar üçin 7'si bir arada tagta pazl

Çagalar üçin 7'si bir arada tagta pazl

Baha:

500 TMT

Öndüriji kody: KK6059

Brend: Kök kids

Harydyň düşündirişi:

Çagalar reňkleri, haýwanlary, mateatiki meseleleri, miweleri, sanlary, transportlary, harplary, haýwanlary iňlis dilinde tanamagy öwrener. Oýun çagaňyzyň hereketlendirijilik ukybyny ösdürer, el bilen gözüň sazlaşygyny ýokarlandyrar. Ünsi we erjelligi ösdürer.

Maslahat berilýän harytlar