Hünärleriň formalaryny saýlap geýdirmek oýuny, magnitly. 3+ ýaş.

Hünärleriň formalaryny saýlap geýdirmek oýuny, magnitly. 3+ ýaş.
-10 %

Baha:

270.00 TMT300.00 TMT

Öndüriji kody: KK6042

Brend: Kök kids

Harydyň düşündirişi:

Magnit oýuny çagaňyzydürli hünärler bilen tanyşdyrar, şeýle hem her bir iş hünärmeni üçin zerur eşikleri we esbaplary nädip saýlamalydygyny öwreder. Oýunyň düzümi: 1 oglan, 1 gyz şekili (14.5х 8.5 cm), magnit elementleri (eşikler) 66 sany. Oýunyň wezipesi: dürli hünärleriň ekillerini biri-birinden tapawutlandyrmagy öwrenmek, işlerine laýyk gelýän formalary we esbaplary saýlamak.

Maslahat berilýän harytlar