Sowgatlyk karty-300

Sowgatlyk karty-300
-10 %

Baha:

270 TMT300 TMT

Öndüriji kody: KK0001

Brend: Kök home

Harydyň düşündirişi:

Bu kart diňe "KÖK" düükanlaryndan söwda etmäge degişlidir,kartyň summasy alyja nagt görnüşinde berilmeýär.Her kartyň öz hususy belgisi bolup,şol belginiň esasynda kart kabul edilýär.Bu karta eýe bolan adam,alyjynyň tassyklan we isleg bildiren summasynda söwda edip bilýär.

Maslahat berilýän harytlar

Tekerli guty
Täze
Dekor
Täze
Dekor
Täze
Dekor
Täze
Guty
Täze
Galstuk
Täze