Sowgatlyk karty-2000

Sowgatlyk karty-2000
Täze

Baha:

2000 TMT

Öndüriji kody: KK0006

Brend: KÖK HOME

Harydyň düşündirişi:

Bu kart diňe "KÖK" dükanlaryndan söwda etmäge degişlidir,kartyň summasy alyja nagt görnüşinde berilmeýär.Her kartyň öz hususy belgisi bolup,şol belginiň esasynda kart kabul edilýär.Bu karta eýe bolan adam,alyjynyň tassyklan we isleg bildiren summasynda söwda edip bilýär.

Maslahat berilýän harytlar