Çagalar üçin meňzeş şekilleri tapmak oýuny.

Çagalar üçin meňzeş şekilleri tapmak oýuny.
-10 %

Baha:

135 TMT150 TMT

Öndüriji kody: KK6058

Brend: KÖK KIDS

Harydyň düşündirişi:

Bu oýun çagaňyzyň aňyny, görüş ukybyny, ünsüni bir ýere jemläp bilmegine, el bilen göz baglanyşygyny ýokarlandyrmana kömek eder.

Maslahat berilýän harytlar