Fisher Price Çagalara ýöremäni, sanamagy, iňlis dili harplaryny, şekilleri we aýdymlary öwredýän oýunjak

Fisher Price Çagalara ýöremäni, sanamagy, iňlis dili harplaryny, şekilleri we aýdymlary öwredýän oýunjak
-10 %

Baha:

2632.50 TMT2925 TMT

Öndüriji kody: KK6053

Brend: Kök kids

Harydyň düşündirişi:

Güjük şekilli oýunjak çagaňyzyň ilkinji ädimleri üçin iň oňat ýoldaş bolar. Çagaňyz u oýunjak bilen ilkinji ädimlerini äder. Oýnawaç çagaňyza öwrenmäge we ösmäge kömek eder. Çagaňyza iňlis we türk dili elipbiýini, sanamagy, şekilleriň reňklerini, iňlis dili we türk dili sözlerini tapautlandyrmagy we şadyýan aýdymlary aýtmagy öwreder. Oturyp ýa-da durup oýnap bolýar.

Maslahat berilýän harytlar