"Ekspert gullygynyň labaratoriýasy" eksperimentlar toplumy, gizlin kodlary we maglumatlary öwrenmek. Çagalar üçin oýun. 8+ýaş.

"Ekspert gullygynyň labaratoriýasy" eksperimentlar toplumy, gizlin kodlary we maglumatlary öwrenmek. Çagalar üçin oýun. 8+ýaş.
-10 %

Baha:

270 TMT300 TMT

Öndüriji kody: KK6032

Brend: Kök kids

Harydyň düşündirişi:

Maslahat berilýän harytlar