Xiaomi Çagalar üçin samokat, gülgüne

Xiaomi Çagalar üçin samokat, gülgüne
-10 %

Baha:

1755 TMT1950 TMT

Öndüriji kody: KK6001

Brend: Kök kids

Harydyň düşündirişi:

~berk, ähli zady bir korpusda jelenen. ~iki gatly pružini saýasynda rolyny aňsatlyk bilen gapdal tarapa üýtgedip bolýar. ~doskasy typdyrmaýan. ~ultra giň sessiz tekerli. ~tormoz pedaly poslamaýan polatdan.

Maslahat berilýän harytlar